Rehabilitacja medyczna jest to rodzaj działań, które mają na celu przywrócenie pełnej sprawności lub maksymalnej możliwej sprawności pacjentów, u których wystąpiła niepełnosprawność ruchowa lub psychiczna, albo też deficyty w tych obszarach. Obok przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej jedną z głównych zasad stosowania rehabilitacji jest również przywrócenie chorego do życia społecznego.

Rehabilitacja jest częścią procesu terapeutycznego przywracania pacjenta po ciężkiej chorobie do codziennego funkcjonowania. Często choroby, jak i terapia wymagają współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin, co pozwala na lepsze przeprowadzenie rehabilitacja. Istotne jest, aby rehabilitacja przeprowadzana była przez specjalistów takich jak ze strony – http://klinika-rehabilitacji.eu/oklinice,co-nas-wyroznia,pl.html.

O skuteczności rehabilitacji przesądza stosowanie czterech podstawowych wyznaczników jej prowadzenia. Powinna być ona ogólnodostępna, niezależnie od wieku, pochodzenia czy zasobności portfela pacjenta, powinny być zastosowana jak najwcześniej, powinna być częścią kompleksowej terapii, która oddziałuje na wszystkie sfery życia pacjenta i pozwala mu odzyskać sprawność w każdej z nich. Rehabilitacja musi mieć charakter ciągły, nie należy jej przerywać dopóki pacjent nie osiągnie maksymalnych efektów w powrocie do zdrowia.

Rehabilitacja to działania zalecane w wielu różnych schorzeniach i chorobach, między innymi zaleca się ją w przywracaniu zdrowia i zdolności do codziennego, samodzielnego funkcjonowania:

  1. pacjentom po udarze mózgu – powinna ona zostać podjęta już 24 godziny po wystąpieniu udaru, wówczas ma największą skuteczność,

  2. pacjentom ze złamaniami w obrębie układu kostnego,

  3. pacjentom po wypadkach komunikacyjnych,

  4. pacjentom z chorobami neurologicznymi,

  5. pacjentom z kłopotami z układem oddechowym,

  6. w leczeniu chorób przewlekłych takich jak: reumatyzm, stwardnienie rozsiane, chorobach tkanki łącznej, zwyrodnienia stawów czy w przypadku bólów nowotworowych,

  7. u dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi,

  8. u pacjentów, którzy w wyniku wypadków lub chorób stracili kończyny lub pełną zdolność ruchową.

Istnieje wiele różnych odmian rehabilitacji, najbardziej podstawowym rozróżnieniem jest podział na rehabilitację ruchowa, która ma przywrócić zdolność samodzielnego poruszania się oraz kończynami oraz rehabilitację psychologiczną, której zadaniem jest pomoc pacjentowi w zaakceptowaniu nowej sytuacji i zaadaptowaniu się do niej.

Rehabilitację dzieli się również często na rehabilitację wczesną, właściwą i późną. Rehabilitacja wczesna to rehabilitacja, która powinna mieć miejsce niemal natychmiast po tym jak dojdzie do choroby czy wypadku. Rehabilitacja właściwa to rehabilitacja, która jeszcze w warunkach szpitalnych ma doprowadzić do przywrócenia pacjentowi podstawowych funkcji ruchowych i psychicznych, zaś rehabilitacja późna odbywa się często już po wypisaniu pacjenta ze szpitala, może mieć także miejsce w sanatoriach czy wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych.