Wyjazd do sanatorium w pytaniach i odpowiedziach

Kto uprawniony jest do skorzystania z leczenia uzdrowiskowego?

Prawo do skorzystania z leczenia i pobytu w sanatorium mają osoby, dla których taki pobyt jest kontynuacją leczenie szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Drugą grupą uprawnioną do takiego leczenia uzdrowiskowego są osoby, który choroby zawodowe wymagają tego typu leczniczych zabiegów.

Jak długo trwa leczenie uzdrowiskowe?

W zależności od rodzaju leczenia, do jakiego został skierowany pacjent. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym osoby dorosłej trwa 21 dni, dziecka – 27 dni.

Leczenie ambulatoryjne dzieci i dorosłych trwa od 6 do 18 dni.

Leczenie w sanatorium trwa 21 dni, jest ono w części odpłatne.

Kto decyduje o przyznaniu pobytu?

Skierowanie wystawiane jest przez lekarza działającego w ramach NFZ, jest ono następnie przesyłane do wojewódzkiego oddziału NFZ gdzie jest ono sprawdzane przez lekarza biegłego w zakresie  balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Ocenia on konieczność takiego leczenia oraz przydziela uzdrowisko do, którego skierowany ma być pacjent.