W ramach pakietu onkologicznego pacjent ma prawo do kilku etapów diagnostyki nowotworowej.

ETAP I: DIAGNOSTYKA PODSTAWOWA

Tego typu diagnostyka przeprowadzana jest w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jej celem jest ustalenie podejrzenia nowotworu.

ETAP II: DIAGNOSTYKA WSTĘPNA

Drugi etap diagnostyki nowotworu, który ma miejsce w szpitalach i w trakcie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, na tym etapie następuje potwierdzenie obecności nowotworu w organizmie albo wykluczenie choroby.

ETAP III: DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA

Jeśli w trakcie diagnostyki wstępnej okazało się, że stwierdzono u pacjenta nowotwór na tym etapie odbywa się jego rozpoznanie, określa się rodzaj nowotworu, stopień zaawansowania, dobierana jest odpowiednia terapia, określa się czy wystąpiły przerzuty oraz czy pacjenta należy poddać radykalnemu leczeniu.

Rodzaj badań przeprowadzanych na zlecenie lekarzy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jest decyzją autonomiczną lekarza, zależną w dużej mierze od stanu pacjenta oraz ewentualnych podejrzeń co do stanu jego zdrowia.