Każdemu pacjentowi przysługuje szereg praw, które każdy z nas powinien znać, by wiedzieć czego może oczekiwać od lekarzy i pielęgniarek, oraz co zostało mu zagwarantowane w ramach opieki państwa.