Każdy pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do informacji o stanie zdrowia, możliwych procedur leczenia oraz rokowań w tym zakresie. Każdy pacjent może też zażądać od lekarze nie udzielania mu takich informacji.

Lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta jeśli ma zamiar zaprzestać jego leczenia, powinien także wskazać innego lekarza lub ośrodek, w którym pacjent może uzyskać pomoc medyczną odpowiednią dla siebie.

Pacjent oraz opiekun prawny nieletniego pacjenta mają prawo wyrazić zgodę na udostępnianie informacji o zdrowiu pacjenta osobom drugim.