Każdy pacjent ma prawo do dostępu do własnej dokumentacji medycznej, treści w niej zawarte podlegają ochronie prawnej. Lekarze, pielęgniarki i położne mają prawo do przetwarzania informacji zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta.

Dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w postaci elektronicznej. Powinna zawierać historię chorób oraz leczenia pacjenta. To placówki medyczne są zobowiązane do prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania na życzenie pacjenta jego dokumentacji medycznej.