Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych to przede wszystkim prawo do udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, to również prawo do starannej, rzetelnej i fachowej opieki medycznej.

Pacjentowi przysługuje również prawo żądania zwołania konsylium, lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza. Jeśli lekarz prowadzący uzna takie żądanie za bezzasadne może odmówić wykonania wspomnianych działań, ale fakt, że pacjent zażądał a lekarz odmówił konsultacji jest odnotowywany w aktach.