Rak układu moczowo – płciowego jest drugą co do częstości występowania przyczyną zgonów w naszym kraju. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia podjęło akcję uświadamiania mężczyzn w zachowaniach prozdrowotnych, które zmniejszają ryzyko wystąpienia raka.

Ponadto istotnym elementem jest również przekonanie mężczyzn do wykonywania regularnych badań. Jak pokazują statystyki 30% pacjentów udaje się uratować dzięki profilaktyce, a dalsze 30% dzięki wczesnemu wykryciu nowotworu.